Tietoa Iitin Sääskjärvestä

Sääskjärven kalakanta

Siitä huolimatta, että Sääskjärvi on pieni ja matala sen kalakanta on monipuolinen. Järven yleisimpiä kalalajeja ovat ahven, särki ja lahna. Koska pientä ruokakalaa on riittävästi, niin rannoilla kutee hauki ja sameissa vesissä viihtyy kuha. Silloin tällöin pyydykseen eksyy made, kiiski, suutari tai ruutana. Ankerias alkaa olla harvinaisempi, mutta joskus niitäkin on järvestä noussut,      

Sääskjärvi on kooltaan pieni

511 ha suuruinen järvi on myös matala ja vesi sameaa. Sääskjärven keskisyvyys on 2,4 m ja suurin syvyys noin 5 m. Järven pienuudesta ja mataluudesta on myös hyötyä. Mataluus yhdistettynä ympäröiviin peltoihin lisää kesäisin tuulien vaikutusta järven pohjaan saakka. Pinta- ja pohjaveden lämpötila erot ovat vähäisiä ja pohjavesi hapekasta. Tämä on estänyt järven ravinnekuormitusta ja pitänyt myös kalakantaa kunnossa. 

Sääskjärven veden laatu

Sääskjärven veden laatua on seurattu yli 40 vuotta. Ympäristötietojärjestelmä Hertasta voi nähdä, että järveä on tutkittu jo 80-luvulta asti. Viime vuosien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että veden laatu järvessä on ollut paranemaan päin. Kesällä 2022 Sääskjärvellä otettiin näytteitä neljä kertaa. Tutkimukset ovat osa joka kolmas vuosi tehtävää valtakunnallista hajakuormituksen vaikutusten seurantaa. Tulokset näkyvät SYKEn avoimessa ympäristötietojärjestelmässä. Tietopalvelu on kaikille avoin, mutta sinne tulee ensin rekisteröityä. – Järven levätilanteesta löytyy puolestaan tietoa www.jarviwiki.fi  sivustolta kirjoittamalla sivun hakukenttään Sääskjärvi.